lördag 5 december 2009

Investeringars enkla regler

Det finns två regler gällande investeringar, vilka ifall de efterlevs kommer att göra mången man rik. Reglerna är som följer...

"Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule number one."

Världens genom tiderna mest framstående investerare, Warren Buffet, är upphovskällan till dessa visdomsord, och faktum är att dessa ledord alltid kommer att vara aktuella för investerare. Givet att man lyckas följa båda regler, kommer du som investerare att ha mycket på fötterna för att kunna uppnå mer än tillfredsställande avkastning över en lång tidshorisont.

För att lyckas med ovanstående, krävs det framför allt i mina ögon en enorm disciplin att ständigt låta de investeringar man gör, baseras på variablerna värde och pris, där pris är vad du betalar för det värde du får. Priset styrs av marknaden, värdet styrs av kvaliteten på det underliggande företaget du köper. Hög kvalitet är alltid värt en premie, och riktigt låg kvalitet är nästan under inga omständigheter något du som investerare ska försöka ge dig in i.

Aktiemarknaden som sådan möjliggör för människan att delta i några av sina favoritsysselsättningar: spå i kaffesump, leka Gud och cementera en övertro på den egna förmågan, för att nämna några. Detta är något jag kommer att fortsatt skriva om här på bloggen. Det jag i huvudsak tänker ta upp nu däremot, är att marknaden som sådan även möjliggör för "vanliga" människor att investera "riskkapital" i företag som av olika anledning behöver finansiering på börsen. Att man som privatperson deltar med egna pengar, för att få en andel i ett företag, är själva grunden till hur aktiemarknaden fungerar.

Företag som söker finansiering kan alltså söka denna finansiering på aktiemarknaden, genom att trycka upp nya aktier och notera sig själva. Skräckexemplen är många på de företag som sökt väldigt omfattande finansiering via aktiemarknaden utan att någonsin gett någonting tillbaka till sina ägare, och dessa förhoppningsbolag har ofta flera saker gemensamt. Bland dessa varningstecken, kan nämnas:
  • De verkar ofta inom en genre som är "nymodig"/modern (ex.v. forskning eller ny teknik).
  • De har aldrig producerat vinstpengar.
  • De har en tvivelaktig ledning som hellre snackar visioner än siffror.
Typexemplet på ett sådant företag är Morphic, ett totalt ofokuserat "cleantech"-"bolag" (jag sätter citationstecken om 'cleantech' då jag anser att företaget mer verkar vilja ge sken av att vara cleantech än att faktiskt vara det, och även runt 'bolag' då jag mer tycker att företaget är ett pyramidspel än en riktig bolagsverksamhet). Bolaget har under de senaste åren hunnit med att snacka sig mycket varma om framtiden, och om hur de kommer att förändra världen med sin teknologi och sitt miljötänk. De har även hunnit med något tiotal nyemissioner (antalet är egentligen oväsentligt, omfattningen är det intressanta), men har inte för den sakens skull lyckats producera någonting av det de har lovat. Företag av denna typ är förenat med stora risker av permanent förlust av kapital för dig som investerare, och ifall vi går tillbaka till de två investeringsreglerna, kan vi då påminna oss själva om att vi skall hålla oss borta från denna typ av sanslösa spekulationer.

Aningen brist på fokus i detta mitt inlägg, jag hoppas att det klarar sig i vilket fall.

Mvh David

1 kommentar:

aktiespartacus sa...

Mr Buffet är en ständig inspirationskälla. Många kloka ord har han sagt med. :)