tisdag 1 april 2008

Margin of Safety

På sätt och vis känns det fel att blogga om ett av de absolut viktigaste koncepten som finns i investeringar, kanske rentutav det viktigaste, på en dag där det sprids skämt över hela jordklotet. Vid närmare eftertanke har jag dock kommit på att den (brist på) behandling som ämnet ges vid finansiella utbildningar verkligen är ett skämt, varför jag alltså kan ha ett skämtrelaterat inlägg och samtidigt tala om något jag finner extremt viktigt.

Margin of Safety, eller säkerhetsmarginal som det så fint kan översättas till på svenska, är ett totalt grundläggande koncept i alla vetenskaper jag kan tänka mig - förutom den finansiella.

Ifall jag bygger en bro, och räknar med att lastbilar som väger 40 ton ska kunna göra över bron, kommer jag inte att bygga bron för att den ska klara 41 ton. Jag bygger bron så att den klarar 150 ton under starka temperaturväxlingar.

Ifall jag vet att kureringsgraden för TBC som behandlats med antibiotika i 3 månader ligger på 99%, behandlar jag den i ytterligare 6 månader för att vara på den säkra sidan.

Ifall jag skall ta ett viktigt flyg, är jag vid flygplatsen minst en timme innan flyget lyfter.

Alla ovanstående exempel, baseras på det fullkomligt rationella tänkandet att oförutsedda saker kan inträffa, och att saker och ting inte alltid går exakt som vi beräknat dem. Vi ger oss själva en "margin of error", så att vi trots ett personligt eller icke-personligt felsteg fortfarande kan undvika förödande konsekvenser.

Att tanken med säkerhetsmarginal skall kunna tillämpas på investeringar förutsätter att marknaden inte är effektiv. Ifall aktiemarknaden vore effektiv, skulle det vara omöjligt att ha en edge på marknaden utan insiderinformation. All legitim forskning som någonsin har presenterats mig inom området har kommit fram till att aktiemarknaden inte är effektiv, en åsikt som naturligtvis delas av världens främsta investerare - Warren Buffet.

Ifall detta då stämmer, att felprissättningar uppkommer, och att du ibland kan köpa något för mindre än vad det egentligen är värt - så kan du som investerare göra bra affärer. Ifall du ser en aktie, och efter noggrannt övervägande bestämmer dig för att företaget bakom aktien är värt 100 MSEK, medan aktien har ett börsvärde på 90MSEK, kommer du rent teoretiskt att göra en vinst på 11% gentemot marknaden när denna aktie blivit rättvärderad. Men, det finns aldrig garantier för att din analys varit helt korrekt, och det finns heller inga garantier att marknaden vid ett givet tillfälle kommer att vilja betala företagets rätta värde så att du kan sälja. Därför är det, viktigare än något annat, direkt livsnödvändigt för en aspirerande framgångsrik investerare att endast inhandla aktier som visar på en mycket stor säkerhetsmarginal - alltså ett så stort gap som möjligt mellan egentligt värde och börsvärde.

Att köpa 100-lappar för 90 SEK torde vara en god idé, men faktum är att dessa idéer inte alls är goda idéer när det finns bättre möjligheter att tillgå. Att köpa 100-lappar för 30 SEK stycket är däremot så mycket mer än bara en god idé: Även om du gjort en felaktig analys, och du egentligen har betalat 30 SEK för något du senare kom fram till var värt endast 90 SEK, så har du ändå gjort en riktigt bra affär. Ifall marknaden senare prissätter din aktie till 75 SEK, utan att din uppfattning om aktiens värde har förändrats, kan du dessutom plocka hem en bra vinst och istället investera i bolag som du för tillfället tycker är mer undervärderade.

Hela begreppet säkerhetsmarginal underminerar det som experter brukar kalla risk. Konsensus om att det finns högrisk- och lågriskmarknader och att högriskmarknader har förväntat bättre avkastning är inget annat än rent bogus. Faktum är, att ju högre förväntad avkastning du som investerare har - desto lägre kommer din risk att vara.

Lika lite som ett bra broarbete och en bro som klarar av långt mer än vad den ska användas för minimerar risken för att bron rasar samman, så kommer ett bra investeringsarbete med investeringar som sker med en stor säkerhetsmarginal förvissa investeraren om såväl god avkastning och låg risk på lång sikt. Egentligen så är risk på det sättet det idag används, ett totalt oanvändbart begrepp för en seriös investerare - en seriös investerare har redan diskonterat in de risker som finns för bolaget i sin värdering.

Jag avslutar med tre citat av mannen som säger allt jag försöker säga, fast på ett mycket bättre sätt.

"The strategy we've adopted precludes our following standard diversification dogma. Many pundits would therefore say the strategy must be riskier than that employed by more conventional investors. We disagree. We believe that a policy of portfolio concentration may well decrease risk if it raises, as it should, both the intensity with which an investor thinks about a business and the comfort-level he must feel with its economic characteristics before buying into it."

"Risk comes from not knowing what you're doing."

"You leave yourself an enormous margin of safety. You build a bridge that 30,000-pound trucks can go across and then you drive 10,000-pound trucks across it. That is the way I like to go across bridges."

Mina damer och herrar. Warren Buffet när han är som han alltid är - bäst på det han gör.

Mvh David

4 kommentarer:

Christian D. sa...

Jag förstår konceptet med säkerhetsmarginal, men det jag har svårare för är hur man värderar ett företag. Har du några tips om detta?

David sa...

För att få del av min specifika strategi, tror jag att du kan hitta en del i mina analys-poster.

Jag har även börjat förbereda ett längre svar på din fråga, tänkt att vara ett blogginlägg.

Problemet med företagsvärdering är dock att den inte är unison på det sättet att min metod passar dig utmärkt. Jag gör en hel del saker annorlunda från de jag har lärt mig av, och blandar friskt mellan allt av det bästa jag kan hitta, så att säga.

Som sagt, längre blogginlägg kommer, men förmodligen inte idag! (Kanske imorgon eller i övermorgon).

Mvh David

Anonym sa...

Du har nog missuppfattat begreppet risk. Risk definieras vanligen som standardavvikelse, dvs svängningar runt ett medelvärde. En placering som förväntas förändras i värde med flera hundra procent har då per definition mycket hög risk.

Om man vill tänka som extremt långsiktiga investerare som Buffett kan man förstås tillåta sig att tolka risk på andra sätt, men man ska komma ihåg att medan man väntar på den där allmänna omvärderingen har man en mycket konkret alternativkostnad eftersom kapitalet inte kan användas till investeringar som är lönsamma men har mindre "säkerhetsmarginal".

Hur man än vänder sig måste man göra ett bet. Det är inte alls säkert att störst potential/längst horisont passar alla.

Visst finns det placeringar som ger tre gånger pengarna. Men de är förstås proportionellt svårare att hitta, annars skulle alla redan ha funnit dem och potentialen skulle återgå till snittet.

Således kommer vi aldrig ifrån att risk och avkastning hör ihop.

David sa...

Jag förstår precis vad du säger, men jag håller inte med. Standardavvikelse är ett statistikt mått baserat på historik. När det kommer till standardavvikelser av historiska mått för företagsprissättningar blir jag alltså skeptisk - historiska mått har inte nödvändigtvis med framtida mått att göra. Ett företag är betydligt mer dynamiskt än vädret, och det jag ser som risk kan ofta arbetas bort genom att man är väldigt kalkylerande och förvissar sig om att den investeringen man gör är bra.

Ditt argument om att det finns placeringar som ger tre gånger pengarna men att de är svåra att hitta bygger på teorin om effektiva marknader - men marknaderna är inte effektiva. Visst krävs det jobb att hitta bra case, men det betyder inte att marknaden kommer att hitta casen. Genom att göra sin läxa bättre än andra, ökar ens chanser.

Risk är överanvändt som begrepp, oavsett vad våra finanskurser på de fina skolorna berättar för oss.

Mvh David