torsdag 18 december 2008

Tanganyika Oil

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken, men trots allt ser det ut som att det arbitragespelet jag gjorde efter att budet tillkännagavs verkar att gå hem. Under hela tiden har kinserernas avsikt att verkligen genomföra budet ifrågasatts, vilket kan betraktas som anmärkningsvärt i och med att prospektet publicerades så sent som i slutet av oktober.

Detta innehav svarade dock för enbart runt 10% av portföljen. Hursomhelst, ifall affären går igenom i år kommer jag att kunna kvitta bort lite förluster.

Mvh David

Inga kommentarer: