måndag 9 juni 2008

Återköp av egna aktier

Av alla sätt som ett företag direkt kan agera värdeskapande för sina aktieägare, så torde detta vara ett av de absolut bästa sätten - och i mina ögon långt bättre än att företaget delar ut beskattningsbara utdelningar. Jag är båda förundrad och besviken över att de flesta riktigt bra företag vid möjlighet väljer att ha en hög utdelning, istället för att använda sig av återköp (eller en riktigt giftig kombination med utdelning samt återköp).

När ett företag köper tillbaka egna aktier, visar det på flertalet goda sidor samt tendenser. Bland annat dessa:

  • Företaget visar att de bedömer sin egen aktie som undervärderad, och utnyttjar därmed en bra möjlighet att investera till hög return on investment i något de känner till.
  • Företaget flyttar fram alla kvarvarande aktieägares ägarpositioner inom företaget.
  • Företaget skiftar över pengar till aktieägarna skattefritt, vilket innebär att en större avkastning ges p.g.a. minskad skatteeffekt.
Det är framförallt den sista punkten jag, som enskild investerare, är intresserad av då jag ser den som långsiktigt uthållig. Berkshire Hathaway, Warren Buffets investeringsbolag, har gjort sig kända för att endast en gång med Buffet som huvudägare delat ut en utdelning (något som Buffet senare har talat om som ett misstag). På detta sätt har Buffet låtit sina investerare ta del av fortsatt kumulativ värdeökning, utan att aktieägarna i Berkshire Hathaway tvingats till utdelningsskatt innan de kunnat återinvestera sina utdelningar. (Warren Buffet har förvisso inte köpt tillbaka egna aktier, men han har vid flera tillfällen påtalat detta som en rimlig möjlighet, och ifall aktien skulle handlas till under book value - som i början av 1980-talet, är det mer sannolikt än inte att Buffet använder delar av sin enorma krigskassa till detta ändamål.

För mig som aktieägare, spelar det ingen roll på vilket sätt jag tjänar pengar. Mitt mål är att tjäna så mycket som möjligt. Ifall jag som aktieägare väljer att ha pengarna i ett företag som lämnar en utdelning på 5% per år, eller i ett företag köper tillbaka 5% av de utestående aktierna varje år varpå jag årligen säljer 5% av mina egna aktier, spelar absolut ingen roll - skillnaden uppkommer först när jag (som bör vara fallet) anser att min grundinvestering fortfarande är så intressant att jag skulle vilja återinvestera utdelningspengarna. Min ägarandel kommer att öka mer, ifall ett företag endast köper tillbaka sina egna aktier, än om jag kommer behöva öka min ägarandel genom att köpa nya aktier via utdelningsbeskattade pengar.

Några korta observerande ord när det är olämpligt för företag att återköpa egna aktier (och även ge utdelningar), när företaget är värderat till väldigt höga vinstmultiplar och/eller till långt över sitt eget book value. Ifall investeringar kan göras internt inom rörelsen till en högre ROI än genom återköp, så är ju naturligtvis detta att föredra. Dessutom är det olyckligt när ett företag försakar den egna verksamheten och inte investerar så mycket pengar som behövs för att hålla uppe utvecklingsgraden inom verksamheten för att generera den långsiktiga stabila intjäningsförmågan, för att istället återköpa aktier - ett exempel på när återköp av egna aktier kan ha gått för långt är exempelvis AstraZeneca, där avsaknaden av produkter i pipeline de kommande åren gör sig allt mer påmind (vilket kanske är ett resultat av för lite spenderade pengar på forskning). Allt annat lika, så kvarstår dock faktumet att återköpare kommer att generera bättre avkastning till sina aktieägare än vad utdelare kommer att göra, på sikt.

Så till alla högutdelare hade jag velat säga: sluta med dem och köp tillbaka egna aktier istället, och låt mig som investerare välja ifall jag vill plocka ut och beskatta mina pengar eller inte!

Mvh David

Inga kommentarer: