fredag 18 juli 2008

Nobia

Jag vet inte om det har framgått tidigare, men jag ökade väsentligt i Nobia vid kurser runt 29,50. Värderingen såg lite väl skev ut, och med återkommande insiderköp och en apparat som fungerat och varit vinstgivande även under svårare tider kändes p/E 5 lite lågt, så att säga. Idag släpps en rapport som tydligen var över förväntan, samtidigt som bolaget under våren har återköpt egna aktier så att totalt innehav uppgår till 4,7%. Jag hoppas företaget fortsätter på samma spår, och utnyttjar sitt mandat om återköp fullt ut.

Orosmolnet för mig just nu, i rapporten, var att kapitalbindningen i rörelsen väsentligt ökade och slog ut stora delar av kassaflödet. Jag ämnar att ta del av rapporten mer noggrannt (likväl med Ballingslövs rapport) för att försöka utröna något. På sikt är jag övertygad om investeringens riktighet, och förhoppningsvis kan återköpen under åren framöver krympa antalet utstående aktier med hälften (vilket, givet dagens multiplar, är genomförbart i kombination med en mindre skuldsättning och en fortsatt direktavkastning på 7,5%).

Mvh David

1 kommentar:

Cristoffer sa...

Det man särskilt bör granska ett fall som detta är om företaget har fått en större kapitalbindning genom ökade lager. Det kan vara ett mycket illavarslande kortsiktigt tecken då detta tyder på att företaget har missbedömt marknadens efterfrågan på bolaget produkter.

Jämför ex. Med Nibe som senaste året ständigt och jämt har fått brottas med "engångsposter" och ökad kapitalbindning till följd av lagerproblematik.