onsdag 27 augusti 2008

Broström uppköp

Med en riktigt saftig budpremie om 10% beslutade sig idag de största aktieägarna i Broström att acceptera AP Moeller Maersks bud. Broström köps alltså upp för priset av 57 SEK per aktie.

Jag har länge varit fundersam över just mitt Broströminnehav. Även om innehavet som sådant hade passat väl överens med gamla Graham-kriterier i form av slaktvärde som kraftigt överstiger börsvärdet och liknande, så är Broström tyvärr aktiva i en bransch som över tiden kommer att ha dåliga affärsutsikter med stort kapitalbindande och låga marginaler. Av denna anledning har jag faktiskt gått i tankarna att sälja ut mitt innehav. Trots att budpremien är låg, och trots att jag kapitalmässigt utan utdelningar ligger lite back på mitt Broströminnehav, så kommer jag nog ändå att acceptera budet som sådant. Kapitalet som frigörs kommer att återinvesteras, men jag är osäker på i vilket av de befintliga innehaven jag tänker öka i.

Hursomhelst, det är positivt för mig att ytterligare fokusera min portfölj, så detta kom faktiskt som en positiv överraskning. När jag först köpte Broström för runt 2 år sedan, så var jag en riktig aktienybörjare uttan en nyanserad bild av vad en bra investering är. Jag tänker göra mitt yttersta för att undvika liknande misstag i framtiden (att Broström tillsammans med utdelningar har överpresterat såväl index som bankränta för mig under min holdingperiod kan endast tillskrivas en oförtjänt mängd tur).

Mvh David

3 kommentarer:

Cristoffer sa...

Tja helt nybörjarevill jag nog inte säga att du var. Jag vill minnas att du och jag på privata affärers forum (gamla PoP) hade en ganska omfattande diskussion om förträffligheten med Broströms. Jag vill minnas att du rekomenderade att Broströms var av den kvaliten att man skulle kunna lägga alla pengar på detta företag. Själv var jag minst sagt skeptisk och tyckte att man borde sälja aktier som Borströms som på toppen av en konjunktur när i stort sett varenda redieri hela världen köpte nya båtar..

Lite trist att Broströms försvinner är det dock några mer direkt högkvalitativa rederier är det knappast kvar på börsen idag.

David sa...

Min nuvarande uppfattning om Broströms bygger framförallt på att jag tycker att verksamheten som sådan är mer eller mindre värdelös ur en investeringssynpunkt, med tanke på såväl kapitalbindning samt slagiga och långsiktigt låga marginaler där priskonkurrens är det enda rimliga.

Ifall jag förmedlat någon sorts uppfattning om att man som investerare bör sätta alla sina pengar i ett enda företag så är detta en bild jag knappast vill dela idag, och helt ärligt inte kommer ihåg att jag har haft tidigare. Jag var väldigt optimistisk om Broströms framtid inom rederibranschen som sådan, och anser fortfarande att Broström är välpositionerade i den bransch de agerar inom - problematiken som uppkommer har framförallt att göra med företagstypen. Rederier och andra balansräkningstunga verksamheter med låga rörelsemarginaler kommer aldrig någonsin att kunna producera den förutsägbarhet och stabilitet som krävs för att man som investerare ska kunna göra rimliga uppskattningar om framtiden - och därmed kunna genomföra en väl avvägd analys.

Och jo, nybörjare var jag. Om summan av värdet av alla ens vetskaper på investeringsfronten är negativt gentemot börsavkastning, så passar ingen annan omskrivning än nybörjare.

Mvh David

Kreditkort sa...

Intressant att kolla igenom din blogg. Skulle vara intressant att veta hur dina innehav ser ut som läsare!