måndag 18 december 2017

Investera close to home

Genom att investera close to home kan du som investerare lättare hålla dig inom din egen kompetenscirkel, vilket leder till bättre resultat över tid. Det jag menar med close to home är såväl en kulturell närhet som en närhet till det du som investerare av olika skäl kunnat cirkla in i kompetenscirkeln.

Vad menar jag då rent praktiskt?

Har du jobbat inom restaurang i Sverige i 20 år, kan du förmodligen restaurangbranschen bättre än bilbranschen. Du kan därutöver Sverige bättre överlag än Italien. En sådan investerare gör i mina ögon bäst att först titta på bolag relaterade till svensk restaurangnäring. På samma sätt har den som varit IT-konsult sedan länge förmodligen bättre förutsättningar att lyckas få en edge kring bolagsförståelse inom den branschen.

Leta inte alltför långt bort efter bolag - visst kan det vara så att ett mineralbolag i Brasilien ser ruggigt billigt ut, men det finns en betydande sannolikhet att det är billigt på grund av skäl du som investerare missar när det kulturella avståndet är långt ifrån Sverige. Även om ett stort amerikanskt industriföretag i praktiken liknar ett svenskt industriföretag till karaktären, är en investering i det amerikanske dito förenat med stora svårigheter för mig att uppnå en likvärdig bedömningsnivå p.g.a. ex.v. olika redovisningsstandarder (jag är oerhört mycket sämre på GAAP än IFRS).

Säger man sig investera i företag med ett stort avstånd från den egna kultursfären, måste man ta särskild hänsyn för att få en likvärdig förståelse som man har till sina närmre företag. Gör man inte det, sysslar man med spekulation och inte med investering.

Två praktiska exempel, det första som visar på kulturell/geografisk närhet, och det andra beträffande särskild kompetenscirkel:

1. Jag har p.g.a min lokala förståelse för applikationen av stora delar av Vitecs mjukvara, betydligt lättare att titta på och förstå kärnan i Vitec än i Constellation Software (ett oerhört fascinerande och framgångsrikt kanadensiskt bolag inom liknande nisch).

2. Jag tror att jag p.g.a. mitt stora intresse för och kunskapsöverläge inom behavioral economics, har en edge i att titta på och bedöma företag där förutsägbart irrationellt mänskligt beteende är essentiellt för affärsmodellen. Därför koncentrerar jag mig hellre på B2C än B2B-verksamhet, och allra helst på verksamheter som blir betingade av vanemässiga transaktioner. Kredit- och gamblingföretag har därför blivit två bra branschkandidater för mig att hålla koll på.

Tills nästa gång,

David

Inga kommentarer: