söndag 17 december 2017

Stock picking mega caps?

En tanke jag fått, utvecklat och anammat det senaste året är att mega cap stocks utgör ett dåligt sample för att leta efter bra investeringar när man försöker vara en stock picker. Med mega cap stocks tänker jag på aktier i storleksordningen > 10 MRD SEK, ju större desto sämre. Orsakerna jag tror gör denna typ av investeringar mindre intressanta är primärt tvåfaldig:

1. Med ökad storlek blir det överlag svårare för en duktig ledningsgrupp att agera maximalt aktieägarvänligt.

2. Ifall du hittar ett riktigt stort och ett riktigt litet bolag som du tror marknaden kraftigt prissatt fel, är det betydligt mer sannolikt att du som investerare har fel om det riktigt stora bolaget.

Apropå punkt 1., ta ett bolag som Balder - vilket jag skrev en hel del om när jag började blogga för tio år sedan. Erik Selin är uppenbart briljant, men hans förutsättningar att återigen krossa börsindex de nästkommande tio åren är av naturliga skäl mer begränsade än de resultat han visat de senaste tio åren. En hel del saker har blivit avsevärt mycket bättre för Balder de senaste två åren, och en hel del värdeskapande åtgärder som de kan göra idag har inte varit möjliga att genomföra med en lägre market cap, men överlag har Selins jobb blivit svårare. På liknande sätt blir det svårare för stora bolag att utgå från en liten och mycket lönsam nisch, än för små bolag att göra det samma.

Apropå punkt 2., som investerare rör du dig ständigt i det osäkras landskap. Investeringar görs på bedömningar som av olika skäl kan avvika från verkligheten. Det går att göra ett dåligt jobb, ha otur i vilken del av sannolikhetsträdet utfallet hamnar, eller av andra oförutsedda skäl göra fel. Ifall jag hittar ett litet bolag som tillhandahåller en tjänst med låg teknologisk höjd, kraftigt växande och med kostnader för tillväxt, samtidigt som företaget har stora skalfördelar samt lokala konkurrensfördelar och till råga på allt ett mycket attraktivt pris - så kommer jag naturligtvis vara intresserad av att investera i företaget. En möjlig anledning till att bolaget handlas till ett mycket attraktivt pris skulle kunna vara att redovisningen inte vid blotta anblicken visar på att bolagets kraftiga tillväxt kostar mycket pengar - men att det är pengar som investeras med mycket hög avkastning på investerat kapital (ROIC).

I det fall att bolaget nämnt apropå punkt 2. istället är ett stort bolag, ser jag det som mycket mer osannolikt att marknaden i lika hög utsträckning skulle ha bortsett från bolagets inneboende kvalitéer, svår redovisning till trots. Faktum är att jag har hittat den typen av bolag jag beskriver i punkt 2., både i kategorin storbolag och i kategorin småbolag. I praktiken har det visat sig att jag bland storbolagen oftare har haft fel.

Att hitta värdefulla investeringar är en funktion av hur duktig du är och hur hårt du jobbar, men faktum är att även den duktiga investeraren kommer att åka på minor och göra felbedömningar då och då. Letar du på fel ställen, ökar detta din risk att ha fel. Jag har gjort mina stora förtjänster i småbolag, och kommer hålla mig till dessa småbolag så länge jag kan.

Tills nästa gång,

David

Inga kommentarer: