lördag 14 januari 2017

Investeringsplan del 1 - Spara och investera pengar

Det här är det första inlägget i en serie av fyra som berör investeringsplanen och hur den kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål. Det främsta argumentet att konkretisera din investeringsplan är att den hjälper dig att få tydlighet i vad det är du vill uppnå med dina investeringar. Förutsättningarna att spara skiljer sig markant beroende på såväl personlighet som grundförutsättningar, vilket medför att investeringsplanen är individuell till sin natur. Likväl finns det ett par gemensamma drag för alla investeringsplaner, och en sådan är nummer ett på min lista:

Spara och investera pengar

För att kunna investera pengar, måste du som sparare ha ett startkapital. Då det idag finns flertalet nätmäklare som tillåter mycket små insättningar och med obefintliga avgifter, har det blivit enklare än någonsin att komma igång med sitt startkapital. Hur du bygger ditt startkapital är naturligtvis helt upp till dig, men en bra grundregel är att försöka göra sparandet till en vana.

"Chains of habits are too light to be felt until they are to heavy to be broken" - Warren Buffet

Att vänja sig vid höga utgifter och låga marginaler för att sedan försöka skära ner på kostnaderna, är naturligtvis mycket svårare än att börja med en sparsam attityd och fortsätta på det spåret. I vuxen ålder finns det massor av sätt att börja sitt sparande på, men det enklaste är att med autogiro föra över en fast summa varje månad från dina studiemedel eller din lön, helst samma dag som du får lönen! Dessa pengar kan du sedan investera automatiskt i en bred aktieindexfond såsom ex.v. någon av Nordnets superfonder eller Avanza Zero. Svårare än så behöver det inte vara.

Räkna gärna på vad ditt sparande kommer att innebära över tid med olika avkastningsantaganden. Googla "ränta på ränta" ifall du inte vill använda en egen excelmodell. Genom att konkretisera även de olika utfallsscenariona, kommer det vara enklare att hålla sig motiverad.

Därutöver leder en formulerad, konkretiserad och allra helst kommunicerad investeringsplan till vad Charlie Munger kallar för Consistency and Commitment tendency. Har du väl övertygat dig själv om att du har en plan att genomföra, så underlättas också planens genomförande. Berätta gärna för en nära förtrogen om dina planer, då ökar dina chanser till efterlevnad än mer. Det är fullständigt briljant att som många ekonomibloggare har gjort, med miljonären i spetsen, offentligt kommunicera sina sparplaner. Miljonären startade för mer än tio år sedan en blogg med den kommunicerade planen att göra sig till miljonär innan 30-årsdagen. Jag är fullständigt övertygad om att såväl planen som det offentliga dekretet har gjort att miljonären lyckats bättre än vad han ursprungligen väntat sig. På köpet har han blivit mångmiljonär och har nu börjat lätta lite på plånboken (allt enligt en plan) för att kunna resa mer.

Jag säger inte att du behöver vara lika sparsam som miljonären, men jag vill att du tar dig tiden att formulera ditt investeringsmål så att du lättare kan komma på hur du ska nå fram till det målet. Den kraft och möda du lägger på att genomförandet, kommer sedan vara den enskilt viktigaste faktorn beträffande huruvida du kommer bli lyckad som investerare eller inte.

Hur sparar du, och hur passar ditt sparmål med de långsiktiga målen i din investeringsplan?

Inga kommentarer: