fredag 6 januari 2017

Lärdom 1 - satsa på högavkastarna

Jag menar inte aktierna med högst direktavkastning. Eftersom det är oerhört populärt att enkom fokusera på utdelningsprocent, vill jag säga detta tydligt. Ett högavkastande bolag är ett bolag som har en hög förmåga att generera kassaflöden, i förhållande till det kapital som företaget binder.

Över lång tid, vilket är den enda tid jag kan bedöma, kommer din avkastning att i huvudsak bero på en avkastningskomponent och en värderingskomponent.

Avkastningskomponenten är detsamma som bolagets förmåga att generera pengar på sitt egna kapital. Rent praktiskt kan detta ofta förenklas som bolagets resultat före skatt, dividerat med bokfört eget kapital.

Värderingskomponenten är till vilket pris den potentiella aktieägaren - alltså du - kan köpa aktien. Prissättningen kan beskrivas i termer av pris i förhållande till bokfört värde, eller pris i förhållande till bolagets förmåga att generera pengar.

Rent teoretiskt ska dessa två faktorer sammanvägt ge en teoretisk förväntad avkastning, vilket då ska medföra att ett bolag som är billigt i förhållande till värderingskomponenten inte heller behöver ha en hög avkasntingskomponent - bolaget kan ändå vara en bra investering.

Rent praktiskt har jag funnit att det varit betydligt lättare för mig att göra bort mig genom att köpa billiga lågavkastande bolag, än att köpa högavkastande dyra. Faktum är att jag aldrig misslyckats när jag köpt företag med hög avkastningskomponent. Jag har däremot missat genom att avstå från att köpa i bolag som jag tyckt varit för dyra, trots att en exceptionellt hög avkastningsprocent mer än kompenserat för priset.

2 kommentarer:

Rationality Quest sa...

Kommer ihåg att jag styrdes in på denna bloggen från något pokerforum när det begavs sig.

Tack för pointern till buffet/munger på den tiden och kul att ha dig tillbaka!

David sa...

Tack! Jag blir oerhört glad av att ha hjälpt dig att hitta inspiration för att bli mer rationell. Hoppas att såväl eventuell pokerkarriär som investeringarna går bra.