söndag 22 januari 2017

Investeringsplan del 2 - utveckla din investeringskunskap

För att överhuvudtaget kunna investera behövs ett sparkapital. Tankar kring detta har jag tagit upp i ett tidigare inlägg. För de flesta sparare är det rimligaste investeringsmålet att över tid få marknadsavkastning. För att erhålla sådan krävs det inte mer än att förstå vad en gratis indexfond är, och automatiskt allokera sina pengar dit varje månad. Jag skulle föreslå att i det fallet öppna konto på Avanza och/eller Nordnet, öppna investeringssparkonto (eller kapitalförsäkring om sparandet ligger i ett företag, för att läsa mer om skatteeffekter för företagssparande - kolla in Lundaluppens inlägg).

I detta inlägg tänker jag skriva om att utveckla investeringskunskap, vilket är den andra delen i min investeringsplan. Som med mycket annan kunskap så är investeringskunskap kumulativ. Därtill har kunskap om investeringar  den egenheten att det är långsiktigt ekonomiskt förödande att tro sig kunna mer än vad man egentligen kan. Det är därför oerhört viktigt att målbilden en investerare har kring sina investeringsresultat, representeras av kunskapsnivån som denne besitter.

När jag började intressera mig ordentligt för börsen, hade jag ännu inte läst i närheten av tillräckligt mycket för att ha informerade investeringstankegångar. Även idag har jag stora kompetensbrister som förhindrar mig från att fullt kunna utnyttja det investeringsmarknaden har att erbjuda.

Mitt råd till er som önskar att uppnå något inom investeringsvärlden, är att göra precis som jag gjorde, och fortfarande gör:

Läs

Var och hur du börjar är en fråga om personlig preferens och karaktär, men jag finner det helt omöjligt att med skicklighet uppnå goda investeringsresultat relativt marknaden utan att spendera åtskilliga hundra timmar att läsa, och att kontinuerligt utveckla sin investeringskunskap med tid.

Nedanstående källor av information har jag funnit helt oumbärliga och extremt värdefulla för min personliga utveckling, (de är länkade så att ni omgående kan inhandla eller läsa dem):

Alla Warren Buffetts Shareholder Letters från Berkshire Hathaway. Den som googlar kan även finna tidigare brev än från 1977. Jag rekommenderar egentligen särskilt läsningen av Buffetts mycket tidigare Partnership Letters. En bra grej med Buffetts brev är att de ofta innehåller boktips, jag har lyckats få tag på och läsa de flesta (även om boken "How to Run a Grocery Store and a Few Things I Have Learned About Fishing", vilken omnäns i 1985 års brev inte lär ha kommit till marknaden).

The Intelligent Investor - Benjamin Graham. Läs kapitel 1, 8 och 20 i den ordningen först. Den viktigaste enskilda boken du någonsin kommer att läsa i investeringsvärlden.

Common Stocks and Uncommon Profits - Philip Fisher. Över tid har denna vuxit i relevans relativt såväl Shareholder Letters som The Intelligent Investor.

Influence - Robert Cialdini. Fantastisk bok som vida täcker och går gestaltar kognitiva bias. Oumbärligt för att bättre förstå galenskaper såväl från omvärlden som i ditt eget huvud.

De ovanstående källorna är en mycket bra början för alla aspirerande investerare. Gör det till en vana att läsa! Jag lägger oerhört mycket mer tid på att läsa än på att följa börskurser, och jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.

Det krävs en förståelse för redovisning och hur en årsredovisning fungerar ifall man önskar att bedöma ett bolags finansiella status. Buffett har sagt det bättre än jag kan säga det: "Accounting is the language of business". Ifall du studerar ekonomi vill jag verkligen rekommendera att du tar redovisning som din specialisering. Jag gjorde det, och har inte ångrat mig en sekund.

Tills nästa gång,

David

Inga kommentarer: