måndag 30 januari 2017

Investeringsplan del 3 - Avkasta minst 5% mer än SIXPRX

Den enda avkastningen som över tid kommer att visa på en aktiv investerares värde är dess relativavkastning mot marknaden. Den marknad vilken jag har definierat som benchmark mot mitt eget investerande är SIXPRX, vilket är ett utdelningsjusterat index för Stockholmsbörsen.

Jag har hört reservationer om att relativavkastning inte gör en framgångsrik investerare, då den enda avkastning som går att leva på är en positiv absolut avkastning. Jag har två kommentarer till detta:

1. Jo, en positiv relativavkastning gör dig fet över tid, åtminstone ekonomiskt.
2. Jag har ingen aning om hur börsen ska gå. Det enda jag produktivt kan koncentrera mig på är att göra bättre ifrån mig än genomsnittet.

I goda börstider är det ingen konst att avkasta positivt. Warren Buffett hade i 1997 års aktieägarbrev följande att säga:

"But last year's performance was no great triumph: Any investor can chalk up large returns when stocks soar, as they did in 1997. In a bull market, one must avoid the error of the preening duck that quacks boastfully after a torrential rainstorm, thinking that its paddling skills have caused it to rise in the world. A right-thinking duck would instead compare its position after the downpour to that of the other ducks on the pond."

När jag utvärderar mina egna investeringsresultat för att ta reda på om jag är en kvackare eller en kvacksalvare, så jämför jag alltid med SIXPRX. Under alla år sedan 2009 förutom 2011 har jag lyckats få en mer än 5% bättre avkastning än SIXPRX, 2011 utvecklades min portfölj 4,13% bättre.

Därmed kan jag än så länge kvacka mig upp ur sängen varje morgon. För att kunna fortsätta uppnå goda resultat lägger jag mycket tid och tankeverksamhet på att utvecklas. Det finns en hel drös med människor jag har lärt mig exceptionellt mycket av och som förtjänar att omnämnas, men för att inte riskera att missa någon så håller jag de namnen för mig själv. Ni som hjälpt, vet oftast vilka ni är.

Till nästa gång,

David

Inga kommentarer: