måndag 9 januari 2017

8 år senare - vad hände med oljepriset?

För mer än åtta år sen skrev jag ett inlägg där jag gick till gränsen av min kompetenscirkel, nämligen ett kortare resonemang om att oljepriser över 100 USD/fat var ohållbara i det långa loppet. Jag tycker inte längre att min dåvarande analys är helt klockren, men det finna delar av den jag fortsatt tycker är såväl viktiga som lärorika för en investerare.

http://aktiefanatiker.blogspot.se/2008/08/olja-p-kort-sikt-5-10-r.html

De koncept jag primärt tycker är välartikulerade från min sida ovan, är koncepten utbud, efterfrågan och basråvara. Över tid kommer utbud och efterfrågan att matchas, såväl på ner- och på uppsidan. Det vi nyligen har sett inom oljevärlden är ett överutbud och kraftiga prisfall som följd, vilket är ganska precis tvärtemot vad som hade hänt när jag senast skrev om oljan.

Jag intar idag en generellt mer agnostisk inställning till kortsiktiga prisförändringar inom råvaror, eller överhuvudtaget priser som styrs primärt av utbud samt efterfrågan. Detta eftersom det är väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur snabbt prisförändringar kommer att ske, och att även oundvikliga prisförändringar kan ta många år på sig att realiseras.

Låt mig gestalta detta med ett annat exempel:

Antag att jag efter gedigen analys skulle komma fram till att priset på bostadsrätter i Stockholms innerstad var för höga med en faktor om 30%. Antag därutöver att jag i den analysen visar mig ha rätt. Detta kommer då att innebära att jag, förr eller senare, kommer att få se priserna anpassas från dessa överpriser. Jag kan dessvärre inte ha någon aning om när en sådan anpassning kan förväntas att ske. Rent praktiskt innebär detta två problem för mig:
  1. Ur investeringshänsyn innebär det att jag får svårare att anpassa min investeringsstrategi. Det kan vara så att priserna fortsätter att vara höga under 10 års tid eller mer innan de anpassar sig, vilket gör att min realiserade årliga avkastning av att "ha rätt" kommer att bli lägre, och potentiellt otillräcklig.
  2. Som privatperson innebär de sociala och mentala kostnaderna av att inte ha ett fast boende att vara avsevärda (denna punkt är inte särskilt intressant beträffande aktieinvesteringar, men dock väl så viktig för bostäder)

Man kanske kan tro att jag hållit mig borta från oljebolag. Tyvärr inte, då jag överlag haft sämre resultat på dessa än den övriga portföljen. Under devisen att jag numera var mer agnostisk om priserna lyckades jag köpa såväl seismiska oljebolag samt oljeriggsbolag till priser som såg väldigt attraktiva ut med dåvarande oljepris.. I dagsläget äger jag inga oljeriggsaktier (de såldes med en kraftig förlust), men en del aktier i norska seismiska bolag (motsvarande ca 15% av portföljen). Vid tillfälle kanske jag gör en genomlysning av ett sådant bolag vilket jag är aktieägare i.

Tills nästa gång,

David

Inga kommentarer: