tisdag 29 april 2008

Aros Quality Group Bolagsstämma

Jag och min polare drog iväg till Västerås för att se på bolagsstämman för Aros, ett bolag vilket vi båda har inkluderat i våra respektive portföljer. Vi var båda extra intresserade, då informationsflödet från Aros själva inte alltid håller önskvärt mått. Efter att ha suttit mellan Gunnar Ek och Claes Mellberg, och funderat över det jag hörde och de svar jag fick på de frågor jag ställde, så går det att sammanfatta besöket i följande ordalag.

För det första, så fanns det en del ljuspunkter. Kina går väldigt bra, och bolaget har under det första kvartalet i år tagit den största ordern i AQs historia, på att leverera komponenter till tågindustrin inom såväl Europa som Kina. Ordervärdet eller kund uppges inte, men ordern innefattar leveranser fram till och med 2015. Bolaget har även fortsatt i åtanke att växa via förvärv. Att ledningen är kompetent och har lyckats väl tidigare är ingen överdrift.

På minussidan fanns, bland annat, att bolaget fortsatt visar en oförmåga att vilja specificera sig på riktade frågor. Insyn är och förblir något som motarbetas, även om en viss bättring har skett och förhoppningsvis fortsätter att ske. Vid närmre samtal med P-O försäkrade han att bolaget i fråga inte var en 2-man show, och att strukturen finns för långsiktig bolagsstyrning på längre sikt, samtidigt som det finns fortsatta möjligheter att växa expansivt utan att företaget riskerar att bli för spretigt och svårhanterligt. I mina öron lät argumenten varken övertygande eller uttömmande.

I grund och botten har jag dock ett förtroende för att Aros kommer kunna fortsätta arbeta för ökad omsättning samt lönsamhet. Bolaget har tidigare visat att de klarar av konjunktursvängningar på ett galant sätt. Orosmoln kvarstår dock, i och med att det är svårt för en utomstående investerare att göra en helhetsbedömning av företaget i fråga p.g.a. den bristande insynen, samtidigt som bolaget i fråga fortsatt är direkt beroende av den sittande ledningsgruppen. I slutändan är jag dock övertygad om att bolaget kommer kunna fortsätta växa profitabelt, vilket även lär ge mervärde för mig som investerare, i och med att de nu gällande nyckeltalen på bolaget indikerar en framtid som är långtifrån den realistiska, baserat på Aros otroligt fina historik.

Mvh David

Inga kommentarer: