måndag 14 april 2008

Månadssparande vs Klumpsummesparande

En uppenbart intelligent människa påtalade för mig idag, att det ofta inte fanns någon anledning till att syssla med månadssparande - och att det är bättre ur ett avkastningsperspektiv att trycka in pengarna direkt när man har dem i en så kallad klumpsumma. Kritiken är befogad, och det är mycket riktigt så, att en större initial börsexponering kommer att leda till högre förväntad avkastning än att månadsspara. Exempel samt fördelar kontra nackdelar följer nedan:

Jämför att månadsspara 1 000 SEK per månad i 10 år (totalt 120 000 SEK investerat, men i genomsnitt kommer 60 000 SEK att vara investerat under perioden) med att investera 60 000 SEK dag ett (förslagsvis kombinerat med ett sparande i räntebärande papper). Båda metoderna har fördelar, och nackdelar.

Fördelar klumpsummesparande
  • Du behöver ha en lägre totalsumma investerad för att på lång sikt uppnå samma avkastning.
  • I en del fall kan detta sparandesätt leda till minskade avgifter samt transaktionskostnader.
  • Du blir inte lockad av banken att återkommande spara i dyra produkter och med en sparandenivå som du egentligen inte är konfortabel med (m.a.o., utrymme för oförutsedda utgifter finns inte på samma sätt - ifall investeringar sker i klumpsummor kommer dessa pengar under en del av tiden finnas hushållet till hands i form av en buffert).
  • Du kan anpassa ditt sparande utefter vad du klarar av för tillfället, och vid optimal användning därför spara mer.
Nackdelar klumpsummesparande
  • Du behöver fatta ett aktivt investeringsbeslut för varje insättning, vilket leder till att du riskerar att känslomässigt påverkas i dina beslut (negativt för passiva sparare utan tid och vilja att försöka sätta sig in i aktiemarknaden).
  • Månadssparandet är, för väldigt många passiva sparare ett effektivt sätt att skaffa sig ett naturligt och återkommande sparande. Ifall ständiga klumpsummebeslut skall fattas, kan det finnas en överhängande risk att pengarna i alltför oönskad utsträckning går till nya elektronikvaror.
För aktiva investerare som syftar att slå index, och är beredda att lägga ner såväl tid samt tankeverksamhet på aktiemarknaden i en relativt omfattande utsträckning, och dessutom har relativt marknaden bra kontroll på sina känslor, finns det ingen anledning till att göra någonting annat än att klumpsummespara. För den passiva spararen som inte vill lägga ned denna tid, är månadssparande en fortsatt utmärkt idé som jag står för. En kombination av månadssparande och klumpsummesparande skall inte heller förbises - detta mellanting passar säkerligen väldigt många halv-aktiva placerare därute.

Mvh David

5 kommentarer:

Cristoffer sa...

Själv är jag en notorisk klumpsparare dvs jag månadsspar inte regelbundet i fonder och aktier förutom då i ev. pensionsförsäkringar.

Detta är ett val som hör samman med att jag själv villavgöra när jag vill investera i aktier.

Bryggarn' sa...

Ytterligare en nackdel med klumpsumme-sparandet är ju att man kan råka träffa toppen. Å andra sidan kan man ju träffa botten också.
Men, ett månadssparande sprider ju även risken för att träffa extremerna.

Cristoffer sa...

Ja men med månadssparande träffar du garanterat toppen....och botten.

Christian D. sa...

Det låter inte som en relevant jämförelse. Om person A börjar med 60 tkr och person B börjar med 0 kr har de ju helt skilda förutsättningar! Vart kommer startkapitalet från?

David sa...

Ofta rekomenderas folk som börjar spara att, istället för att investera i en klumpsumma, sprida ut investeringarna över längre tidsperioder. Exemplet är dessutom mest gestaltande, inget annat.

Mvh David