torsdag 24 april 2008

Företagsvärdering, Parameter 3. Durable Competitive Advantage med exempel

För att kunna göra rätt investeringar, är det viktigaste långtifrån att konstatera vad ett företag historiskt sett har lyckats tjäna. Det som i slutändan är viktigt, är att se ifall företaget ifråga har potential att fortsätta tjäna pengar i framtiden. Givetvis spelar historiken en stor roll i vår bedömning, vilket jag varit noga med att påtala tidigare - men i grund och botten använder vi endast historik som en måttstock mot vad vi konservativt kan anta om framtiden. För att få en rättvisande bild av ett företag, är det mycket viktigt att vi ser på företagets produkter, dess marknad, samt på vilket sätt de i dagsläget bearbetar dessa (och planerar att bearbete desamma i fortsättningen). Grundregeln är, att det spelar stor roll på vilket sätt ett företag tjänar pengar.

Competitive advantage
För att ta exemplet till sin extrem - Systembolaget har ett competitive advantage på att sälja sprit i Sverige, då de är den enda lagliga återförsäljaren. Att ha ett sådant monopol är naturligtvis ett extremfall av competitive advantage, men monopolet som sådant kommer medföra att Systembolaget har alla möjligheter i världen att kunna tjäna pengar på sin försäljning, i och med att lagliga konkurrenter saknas.
Competitive advantage kan handla om att ett företag har ett exceptionellt återförsäljarnät i fårhållande till andra liknande företag. Det kan även handla om att företaget har lägst priser, högst kundsupport, eller bäst kvalitet på de grejer som säljs. Grundregeln är här, att vi ifall vi kan identifiera ett competitive advantage hos ett företag, och sedermera konkludera att detta försprång är svårintagligt för konkurrenter - finns det klara möjligheter för vårt företag att fortsätta frodas. Det optimala företaget är som ett svårintagligt fort, med såväl höga stenmurar och vallgrav.

Durable competitive advantage
Durable competitive advantage, är ett försprång som rimligen är svårt för konkurrenterna att ta igen på ett enkelt sätt. Att ha den enda köksbutiken inom 10 mils radie är naturligtvis ett competitive advantage för köksåterförsäljaren, men risken är naturligtvis stor att denna konkurrensfördel inte är hållbar - i och med att det lätt kan komma en ny köksåterförsäljare inom området. Medan detta försprång inte är hållbart, så är exempel på ett durable competitive advantage ett väldigt starkt varumärke som efterfrågas av väldigt många människor. Ingen Ica-butik skulle kunna komma ifrån att sälja Coca Cola i sina butiker, eftersom folk förväntar sig att Coca Cola skall finnas i butikshyllan när de letar - inte ens ett förmodat perfekt Coca Cola-substitut skulle stilla kundernas törst till Coca Cola, vilket gör att Coca Cola som företag kommer att ha en enorm prissättningskapacitet mot butikerna - och därmed kan förväntas bibehålla och till och med öka sina vinstmarginaler.

Hur vi kan använda oss av Durable Competitive Advantage för investeringar
Kortfattat, ifall vi kan identifiera ett företag, som på ett eller annat sätt har nått en marknadsposition som medför att de har ett stort konkurrensförsprång som dessutom bedöms vara svårintagligt även på relativ lång sikt, samtidigt som företaget agerar på en marknad som förväntas växa, så finns det anledningar att tro att företaget i fråga kommer att kunna frodas framöver. Det bästa företaget inom sin klass, kommer naturligtvis kunna skörda frukterna av sitt arbete på det mest lönsamma sättet. Väldigt många sparare gör misstaget att de hellre köper något bra till ett billigt pris, än att de köper något exemplariskt till ett lite högre pris. Följden blir, att de absolut mest välmående företagen väldigt sällan kan köpas in av spararen, vilket gör att han i längden kan gå miste om företag med riktigt exceptionella kursutvecklingar som ett direkt resultat av ett exceptionellt företagsbygge.

Teorin - hitta företaget, betala ett rimligt pris
Jag återkommer här, till ett av de företag jag äger aktier i själv, och tror väldigt mycket på för framtiden (samtidigt som företaget förmodligen handlas till p/E 14-15 2009 års vinst). Bolaget är i dagsläget marknadsledare på en nischad marknad som växer snabbt, och dessutom har demografiska trender på sin sida - ett alltmer ökat internetanvändande och ökad kundmedvetenhet/kundifrågasättande, exempelvis. Företaget är Avanza.
Avanza har idag positionerat sig, som den ledande prispressaren tillsammans med Nordnet, i såväl aktie- fond, samt pensionssparande, tillsammans med det största utbudet av sparprodukter mot kund. Samtidigt, så har Avanza den överlägset bäst kostnadskontrollen av alla banker, ett competitive advantage som till stor del beror på att bolaget inte har några bankkontor - utan att sparandet sker hemifrån via Internet. På detta sätt kan Avanza ha lägst kostnader, samtidigt som de fortsätter att vara den ledande prispressaren och dessutom ökar såväl intäkter samt vinst. Kombinationen är nästintill oslagbar, och det av flera anledningar.

Varför bedöms Avanza ha ett Durable Competitive Advantage
  • Avanza har kunnat skapa ett komplett kunderbjudande, men fokuserat tydligt på den marknad där de vill växa sig starka - den svenska. På detta sätt tvingas inte Avanza finansiera kostsamma utlandsexpansioner, och riskerar inte heller på samma sätt en rörig företagskultur som i slutändan kostar pengar för aktieägarna (se Nordnet).
  • Ifall storbankerna skulle börja sätta Avanzas villkor, så skulle detta direkt inflika på storbankernas enorma marginaler. Storbankerna tjänar pengar på bekvämligheten flertalet sparare känner i att behålla sparandet på samma ställe som alltid - produkterbjudandet är såväl mer komplett som mer lättillgängligt från Avanzas sida.
  • Även om någon storbank skulle välja att ta upp konkurrensen med Avanza, så har Avanza ett försprång på 10 år. Bolaget är redan etablerat, och det lär bli betydligt mycket svårare för storbankerna att ta tillbaka kunder från Avanza, än det kommer att vara för Avanza att genom en redan färdigarbetad och bra produkt ta kunder från storbankerna.

Kombinera detta, med att Avanza idag endast har 1,3% av den totala sparmarknaden, samt att Internetanvändandet ökar alltmer, så är det ingen underdrift att bolaget kan väntas ha en lysande framtid till mötes. Att bolaget inte behöver binda mycket pengar, utan kan expandera samtidigt som direktavkastningen för tillfället är över 5% (och med på sikt ökande vinster kommer kunna stiga vid bibehållen aktiekurs), gör inte saken sämre. Inräknat återinvesterade utdelningar, är jag övertygad om att Avanza är en potentiell mångdubblare på 10 års sikt.

Jag inser att inlägget, om än förhoppningsvis någorlunda informativt, kanske kan vara lite mer strukturerat. Jag ämnar därför att komma tillbaka till ämnet, kanske i lite mindre portioner.

Mvh David

3 kommentarer:

Gustav sa...

Avanza må vara ett bra och välpositionerat företag men något skolboksexempel på Durable competitive advantage är det sannerligen inte.

David sa...

Om du menar på det sättet att de saknar share of mind, så stämmer det du säger förhållandevis väl. Men att Avanza inte skulle ha svårintagliga konkurrensfördelar mot ex.v. E-trade och andra internationella aktörer har jag väldigt svårt att se, med den organisationsuppbygnad, fokusering, och engagering Avanza har medfört.

Mvh David

Anonym sa...

Från klarhet till klarhet. Tack för ytterligare ett välskrivet informativt inlägg!

/Kalle