onsdag 12 mars 2008

HQ Årsredovisning

Nedan följer en kommentar kring den senaste årsredovisningen för HQ Bank, tillsammans med rent allmäna kommentarer om företaget i fråga. Bolaget i fråga är förmodligen det innehav jag har tjänat mest på, både i ekonomiska termer och rent procentuellt. från anskaffningsvärde. Min första ingång var 2006 under sommaren, då jag köpte bolaget efter en i mina ögon förträfflig kvartalsrapport som sågades på alla fronter av aktiemarknaden (kursen störtdök samma dag). Jag drygade även ut innehavet rejält i samband med "Januarioron".

HQ Bank är en förmögenhetsförvaltare med speciell fokusering på privatpersoner. De får anses vara långt "fram" på marknaden kring strukturerade produkter, och har på sistone levererat flertalet nya fondprodukter inom den kategorin.

HQs Styrka

HQs absolut största styrka, är dess förmåga att ständigt lyckas generera nettoinflöde till sin rörelse. Bolaget har haft ett nettoinflöde över 100 månader i rad, och har kommunicerat ett mål om nettoinflöde 50 kvartal i rad. Det är i mina ögon mycket starkt att ha en organisk tillväxt under kraschåren 2001 och 2002, under varje enskild månad. Att bolaget fortsatte att växa i slutet av förra året, trots stor marknadsturbulens, är ytterliggare ett bevis på bolagets styrka i att kunna generera ökade förvaltningsvolymer - oavsett marknadsläge. Via denna starka organiska tillväxt, har HQ har på mindre än 5 år gått från att vara ett bolag med höga kostnadstal och en rörelsemarginal på strax över 20%, till att i dagsläget inneha en rörelsemarginal på en bit över 40%. I dagsläget täcks över 100% av de fasta kostnaderna av återkommande intäkter, vilket gör bolaget väl rustat för vilket marknadsläge som än kommer. Från 2003 till slutet av 2007 har mängden förvaltat kapital ökat från 20,8 MDR SEK till 79,2 MDR SEK. Givetvis är det rimligt att anta att den senaste tidens nedgång på aktiemarknaden kan ha dragit ned denna siffra en del, men målet om 100 MDR Sek i förvaltat kapital 2010 ses inte längre som något utmanande mål, enligt företagsrepresentanter.

HQs Svaghet - Trading

Efter en turbulent inledning på det tredje kvartalet förra året, togs beslutet att stöpa om det som i dagsläget är HQs tradingavdelning. Istället skall en hedgefond skapas. På detta sätt försöker HQ göra de intäkter som tidigare var volatila inom tradingen, till att istället bli mer stabila. Tradingen gjorde under 2007 sitt första förlustår sedan starten 1994, och drog ned flera av de jämförelsesiffror som fanns från året tidigare. Trots detta så ökade HQs resultat, rörelsemarginal samt intäkter.

Marginalexpansion?

Med en rörelsemarginal som redan i dagsläget ligger på över 40%, är det sunt att fråga sig i vilken utsträckning denna är hållbar. Bolaget har nyligen fastställt nya kommunicerade mål för verksamheten, där de ser 35% rörelsemarginal som ett riktmärke över en konjunkturcykel. I mina öron låter det rimligt för HQ att hålla detta med tanke på det starka organiska nettoinflödet. Bolaget själva uttalar sig positivt kring möjligheter till fortsatt marginalexpansion, och det är sannolikt att vi vid goda börsår kan få se kombinationen av bibehållen organisk tillväxt och ökande marginaler.

VD-byte

Tyvärr slutade Patrik Enblad som VD för HQ Bank i slutet av förra året, efter att mycket framgångsrikt ha jobbat som VD i 4 år. Nya VDn är Mikael König - som tidigare jobbat som vVD för bolaget. Förhoppningsvis kan han hålla kvar bolaget på det spår de redan är på.

Resultat, tillväxt och framtiden
Nedan visas intäkts- samt rörelseresultatskurva. Med en organisk måltillväxttakt om 10%, och en hög andel fasta kostnader, finns det en stor potential framgent. Baserat på föregående års vinst om 10,5 SEK per aktie efter utspädning, handlas bolaget idag till ett p/E på 14 (trots att detta är färgat av ett historiskt minusresultat för tradingen!) och en direktavkastning på nästan 7%. Bolaget har för avsikt att dela ut minst 80% av vinsten framöver. Värt att notera är att tillväxttakten ifall tradingresultatet för 2007 och 2006 räknas bort, hade legat på 52% (!). Givetvis är detta långsiktigt HELT omöjligt att uppnå, men jag känner mig relativt övertygad om att bolaget kan öka det förvaltade kapitalet till 100 MDR Sek kanske så tidigt som ett år innan måldatum 2010.

Rekomendation
I mina ögon är bolaget i fråga inte lika undervärderat som ex.v. Kabe. Fortfarande tror jag det finns en klar potential med tanke på det väldigt stora nettoinflödet (vilken också visar på HQs konkurrenskraft samt Competitive Advantage gentemot övriga aktörer på marknaden). Därför är jag övertygad om att HQ har en klart förstärkt marknadsposition om 10 år, och därmed har väldigt god potential som ett tillväxtbolag med relativt låg värdering. Att bolaget har mycket framgångsrika storägare i form av Öresund gör inte saken sämre - och jag rekomenderar köp.

Notera att jag äger aktier i bolaget. Notera även att kortsiktiga kurssvängningar på 2-3 år är mycket svåra att förutspå, spara därför långsiktigt. Gör er egen analys, och investera aldrig pengar som ni inte har råd att förlora. Om ni har några frågor eller synpunkter, skicka gärna ett mail till aktiefanatikern'at'gmail'dot'com eller skriv en kommentar på blogginlägget. Lycka till!

Mvh David

6 kommentarer:

Sjukpensionären sa...

Född 1987 och redan jobbat som aktieanalytiker. Inte illa. Du måste vara något av ett "underbarn" (;

David sa...

Jag är bättre på aktier än vad jag är på att joddla.

Karriärmorsa sa...

Mycket trevlig och seriös (tror jag iaf) blogg.
Lite överkurs för mig som är hobbysparare dock.
Kanske kan du ge några bra aktieråd?

//KM

David sa...

De bästa råden jag kan ge är att diversifiera sitt sparande stort och att vara långsiktig. Lita inte på folk som vill ge dig råd, och kontrollera det du kan kontrollera: de avgifter du betalar - betala så lite som möjligt.

Min personliga favoritaktie vad dagens värdering och fundamenta (och även mitt största innehav) är Kabe Husvagnar, för övrigt.

Mvh David

Karriärmorsa sa...

Tja, vet inte om det ger dig en så seriös framtoing genom att skriva "lita inte på råd..." men jag tror jag fattar vad du menar!

Vilka faktorer tittar du på när du analyserar en aktie? Vad är viktigt för dig och vilka nyckeltal använder du?

//KM

Ps: Kan man få provision för inspiriationen till ditt Spax-inlägg ;0)

David sa...

Det jag menar med "lita inte på råd" är precis vad det låter som. De absolut flesta som någonsin kommer att ge dig ett råd inom aktiebrasnchen ger dig detta råd av ett egenintresse. Exempelvis en bankman som gärna ser att du både har lån i banken, samtidigt som du sparar i dyra produkter hos samma bank (istället för att betala av på lånen).

Jag får ofta det intrycket att ett råd av en aktie är till för att generera handel i samma aktie, eller att på något sätt rida på en allmän opinion eller framgångsvåg. Under IT-yran var det ingen storbank som lyfte fram hur bra investeringsmöjligheter det fanns inom fastighetsbranschen, exempelvis - snarare var det reklam för nya IT-fonder, och om jag inte missminner mig startades det till och med en daytradingfond hos någon aktör.

När jag kollar på en aktie, är det överlägset viktigaste för mig historiken. Ifall bolaget har en ledning som suttit där länge, och bolaget har genererat fina och stabila vinstökningar, bådar detta gott för framtiden. Jag vill att bolaget i fråga visar på någon form av övertag gentemot andra aktörer som agerar inom samma branch - att bolaget på ett eller annat sätt verkar inom en nisch där de är svårrubbade gör deras långsiktiga intjäningspotential så mycket bättre.

Nyckeltal säger inte alltid hela sanningen, exempelvis kan bolaget verka inom en bransch med mycket volatila vinster - och ett bra år kan lika gärna följas av ett dåligt som av ytterligare ett bra.

Men p/E-tal, tillväxt, eget kapital, avkastning på eget kapital osv. är alla viktiga. Jag gillar skuldfria bolag, med hög avkastning på eget kapital, lågt p/E, samtidigt som de handlas så lite över det egna kapitalet som möjligt. Helt ska de vara nischade inom en speciell bransch som marknadsledare, och dessutom ha en hög tillväxt.

Jag vet inte vilken typ av provision du söker för din inspiration, men ifall min välvilja räcker så är jag mer än glad att erbjuda denna :).

Jag måste dock betona att det är svårt att som småsparare sätta sig in tillräckligt mycket för att kunna få riktigt bra koll på aktiemarknaden. Det tar tid. Jag läser mer än 40 årsredovisningar per år, och spenderar otaliga timmar att studera varje enskilt bolag jag har pengar i. Det finns inget fel i ett diversifierat fondsparande, så länge avgifterna är låga.

Mvh David