onsdag 5 mars 2008

Aros Quality Group

Nedan följer en analys av mitt senaste aktieköp, Aros Quality Group. Dagarna före Aros förra rapport pratade jag med en nära vän om just Aros, och kom fram till att det efter många om och men var ett naturligt inslag i min långsiktiga aktieportfölj. Jag bestämde mig för att avvakta rapporten, i förhoppningar om att den skulle vara något sämre än väntat. Jag var mycket lyckligt lottad när Aros släpper en av sina mycket få fadäsrapporter, och kunde inhandla detta fina kvalitetsbolag till 41,3 SEK.

Inledning
Bolaget grundades 1994 som en sammanslagning av Aros Kvalitetsplast AB, Transfortmatoravdelningen inom ABB Industrial Systems och tillbehörsverksamheten inom ABB Relays. Bolaget är sedan 2001 noterat på aktietorget. Den som hakade på redan då har fått se en fantastisk kursutveckling på över 600%, ojusterat för aktieutdelningar. Bolaget har mycket konsistent arbetat med förvärv för att öka omsättningen, ofta har bolag av problemkaraktär köpts, varpå företagsledningen på ett mycket konsistent sätt kunnat vända verksamheten till avundsvärda marginaler. Bolaget har totalt 1 851 anställda, varav 832 i Sverige, 650 i Bulgarien, 266 i Kina, 100 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien.

Koncernen är verksam inom affärssegmenten Komponenter, som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast, samt System vilken producerar system, kraft- och automations-lösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.

Bolaget har karaktären av 18 (!) olika dotterbolag. En spretig struktur som förmodligen skrämmer en del (inklusive mig till att börja med). I slutändan är det dock förmåga att prestera, och inte struktur, som är avgörande för mina investeringsbeslut - och här har Aros varit föredömliga ända sedan start.

Ledningen i bolaget är tillika grundarna även ägare till 74,1% av röster samt kapital.

Track Record
Ända sedan bolaget grundades år 1994, har allting gått som på räls för Aros. Bilden nedan är ett tydligt exempel på detta, även om det endast visar åren 1998-2005.

Aros har uppvisat en riktigt stabil tillväxttakt sen slutet av den förra lågkonjunkturen 2002. Att Aros klarade av att hålla en stabil rörelsemarginal på över 6% under dessa tuffa tider är även det ett bevis på kvalitet, speciellt med tanke på att bolaget i mångt och mycket är en legotillverkare/underleverantör och därmed borde vara mer konjunkturberoende. Sedan 2002 har bolagets resultat efter finansnetto ökat från 21,28 MSEK till 116,3 MSEK 2007. Omsättningen har samtidigt gått mycket stabilt från 359,1 MSEK till 1609 MSEK. Trots detta höga förvärvstempo, har soliditeten sjunkit endast från 55% 2002 till 51% 2007 - vilket banar väg för ett högt förvärstempo även framöver.

Att uppskatta tillväxttakt för ett företag som till stor del växer med förvärv kan vara förrädiskt, men vi kan nog konstatera att Aros definitivt inte är något stagnerande företag.

Framtidsutsikter
När bokslutskommunikén släpptes för 2007, reagerade börsen med kraftiga kursfall för Aros-aktien. Bolaget hade under det fjärde kvartalet problem med lågpresterare inom affärssegmentet System, vilket gjorde att resultatet för det fjärde kvartalet minskade jämfört med samma resultat förra året (med ca en tredjedel). Trots detta ökade vinsten per aktie med 12% för helåret 2007, tillväxttakten på omsättningen ökade med hela 27,8%!

I samband med denna bokslutskommuniké uttalade dock ledningen smått pessimistiska framtidsförhoppningar. Följande står att utläsa: "Med den osäkerhet som f.n. råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008 med befintlig verksamhet kommer att resultera i omsättning och nettomarginal på ungefär samma nivå som 2007."

Tidigare har ledningen uttalat sig svagt positivt om framgen tillväxt, och sedan skarpt överträffat de försiktiga prognoserna. Det finns alltså en betydande möjlighet att bolaget kan öka både resultat och vinst en del under 2008. Även om så inte är fallet, så kommer bolaget i framtiden förmodligen kunna fortsätta växa på ett alldeles formidabelt sätt.

Värdering och rekomendation
Vid en aktiekurs runt 39 SEK (har inte titttat på senaste tiden, men den låg här senast jag kollade) handlas Aros till ett p/E-tal om 8 (ps under 0,5). Med tanke på att bolaget har en bevisat exceptionell ledning, och vuxit mycket starkt historiskt sett med höga marginaler även under lågkonjunkturen 2000-2003, kan detta inte ses som annat än lite för överpessimistiskt. Riktkurs är onödig i det här fallet, men jag kan definitivt konstatera att bolaget har framtiden framför sig om de ens lyckas nå upp till en väldigt liten del av den historiska tillväxt de har haft. Om bolaget inte skulle totalstagnera (vilket ingenting tyder på i min mening) kommer bolaget med stor sannolikhet kunna fortsätta en exceptionell kursutveckling på fem till tio års sikt.

Kom ihåg att göra er egen analys, att spekulera i aktier på kort sikt (2-3 år) innebär alltid en stor risk då kortsiktiga fluktuationer är mycket svåra att förutspå. Handla aldrig för pengar ni inte känner er konfortabla att förlora. Ifall ni har några kommentarer, frågor, eller synpunkter är jag mycket glad över att få höra dessa!

Mvh David

5 kommentarer:

Diversifierad sa...

Personligen skulle jag inte köpa någon svensk aktie utanför Large cap eller Mid cap annat än som spekulation. Men är man påläst och övertygad så kan man sannolikt göra dom allra bästa affärerna på andra listor... Ingenting för mig i dagsläget dock.

David sa...

Jag räknar mig nog till lite mer enterprising. Att företaget är stort är ingalunda en garanti för att det är välskött eller har bra track record på sistone. Det skadar dock inte att vara försiktig.

Mvh David

Tankar kring investeringar sa...

Jag tror att Spiltan Fonder har en mycket positiv inställning till Aros Quality och de kör en Buffett-inspirerad värdeinvesterarstil (svårt att hitta orden på svenska). På deras sida så kan du läsa deras kvartalsrapporter, ev kan det stå något där. Har tyvärr ingen egen åsikt om Aros Quality.

Mvh

David sa...

Tack för tipset!

Jag var faktiskt på ett studiebesök hos Spiltan efter att en kompis hört att de hade en Buffet-kväll med Unga Aktiesparare. Jag blev inte riktigt klok på hans innehav dock. Qmed och Nibe var de bolag som exponerades starkt i portföljen, och när jag frågade honom om inte Nibe uppvisade en massa signaler på övertro och upphettning skyllde han ifrån sig på emotionella band.

Lite förvånande, tyckte jag.

Mvh David

Gok sa...

Vilket kanonbloag! det var 5 år sedan du skrev detta. Vad är dina erfarenheter från bolaget under dessa år?

Blev riktigt intresserad av detta, under radarn-bolag.