torsdag 6 mars 2008

Nobia Årsredovisning

På något underligt sätt hade jag missat att Nobia släppt sin årsredovisning i förrgår. Detta blir ju dock nu en positiv överraskning, då jag både har en anledning att publicera lite tankar kring mitt betydande Nobia-innehav, samt att ge en kommentar till rapporten som sådan. Nedan följer en kortare kommentar kring Nobia som bolag, tids nog kanske en mer omfattande analys kommer.

Inledning
Nobia bildades år 1996, genom utköp från Stora-Koncernen av Industri Kapital. Efter förfining och fokusering av verksamheten noterades bolaget på Stockholmsbörsen 2002. I dagsläget är bolaget Europas ledande köksföretag. I Nobia ingår bland annat varumärken som Marbodal, HTH och Poggenpohl. Försäljningen sker huvudsakligen genom specialiserade köksbutiker som drivs i egen regi eller genom franchisebutiker. I dagsläget uppgår antalet butiker till 660 stycken, och det finns planer på att öppna över tvåhundra butiker inom de närmaste 3-4 åren.

Årsredovisningskommentar
Nettoomsättningen uppgår i dagsläget till över 16 miljarder, med en rörelsemarginal på 8,1%. Det långsiktiga målet över en konjunkturcykel är 10% rörelsemarginal, ett mål som redan i dagsläget är uppfyllt inom flera enheter inom Nobia. Resultatet efter skatt blev i år 5,50 SEK per aktie, eller 958 MSEK, samtidigt som det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 949 MSEK. Det är dock värt att notera att koncernen för 2007 har varit utsatt för en lägre skattesats än normalt, ifall justeringar görs för den långsiktiga skattesatsen är resultatet istället närmre 5 SEK per aktie. Hursomhelst, runt p/E 10 vid dagens kurs på 50 SEK. Bolaget har sedan 2001 lyckats hålla en vinsttillväxttakt om 18% årligen, och är väl positionerat för framtida expansion med en skuldsättningsgrad som ligger väsentligt under målet om 100%.


Nobias vinster nlir som tydligt visas, inte bundna i rörelsen, utan kan på ett bra sätt användas för kommande förvärv eller utskiftning till aktieägare.

Orosmoment
Jag är personligen oroad för framförallt VD-bytet. Jag har stort förtroende för Fredrik Cappelen, som suttit på VD-stolen i närmre 14 år. Med bra ägare i grunden lär dock en ny och duktig VD kunna hitta rätt relativt snabbt. Byggkonjunkturen nämns ofta som ett orosmoment, men jag är personligen inte speciellt övertygad om att folk på sikt kommer att sluta köpa kök - tvärtom tror jag att köket har fått och kommer fortsätta få en allt större betydelse för människors hem.

Möjligheter
Marknaden för kök är fortfarande skarpt fragmenterad. Det lär alltså finnas fortsatta möjligheter för Nobia att göra framgångsrika förvärv, vilket på sikt kommer kunna leda till en väsentligt ökad vinst. Rörelsen är starkt kassagenererande, vilket medför att bolaget vid en avslagen takt på förvärv skulle kunna bli en riktigt pålitlig storutdelare - i ett senare, mer konsoliderat skede. Att bolaget ofta nämns som en potential

Rekomendation
Nobia är definitivt ett tillväxtbolag av kvalitet. Med starka ägare som Öresund bakom, och med en låg värdering historiskt samt en sorts skräck för byggrelaterade aktier, finns det nog goda möjligheter att köpa aktien idag för långsiktig avkastning. Givetvis var priset finare för några veckor sedan - men överlag kan inte värderingen på långa vägar ses som ansträngd i dagsläget.

Kom ihåg att aktier är väldigt svårförutsägbara på kort (2-3 års) sikt, och att inte handla för pengar ni inte känner er konfortabla att förlora. Gör er egen bedömning av läget, och tillåt inte kortsiktiga fluktuationer svärta ner ert omdöme! Kom gärna med kommentarer, de uppskattas!

Mvh David

2 kommentarer:

Anders sa...

Hej David,
Nobia verkar vara ett bra foretag. Hade tidigare for manga ar sedan aktier i Skane Gripen som da agde bla Poggenpohl och lite golvforetag (Kahrs).

Risken finns att samre tidre gor att folk satsar mindre pa koksrenoveringar men som du sager, koket ar en viktig del i ett hem. Kanske man endast valjer ett snapp billigare kok och da ar chansen stor att man fortfarande valjer Nobia som har allt fran lite billigare kok upp till Poggenpohl.

David sa...

Att Nobia är ledande på den Europeiska marknaden och har en mycket välutbyggd försäljnings och distribueringsapparat gör att jag ser ett direkt competitive advantage gentemot alla övriga aktörer, förutom IKEA. Denna fördel är bestående, och kommer att kunna utvecklas ytterligare framöver.

Om de så skulle få sjunkande vinster de närmsta 2-3 åren, tror jag att de kan komma tillbaka med besked därefter. Men jag ska inte gå händelserna i förväg, då jag trots allt inte har någon aning om framtiden.

Mvh David