tisdag 18 mars 2008

Säkraste sättet att bli rik - börja spara som ung.

Ofta poängteras vikten av att börja spara i tidig ålder för att ha möjlighet att kunna nå sina långsiktiga mål. Poängteringen är både viktig och sann.

Ponera att två tvillingar väljer två olika vägar att spara pengar. Tvilling "Ett" börjar spara 100 SEK per månad från det att hon fyller 15 år, varpå hon ökar sitt sparande till 200 SEK per månad från det att hon fyller 18, 500 SEK per månad från det hon fyller 20 och 1 000 per månad från det år hon fyller 25. Tvilling "Två" gillar inte att spara lika mycket, utan drar igång sitt sparande först när han är 35 år gammal, med 2 000 SEK per månad.

Vi antar en avkastning på 8% per år i det sparmedium som båda tvillingarna väljer: en fond som följer index utan några avgifter.

Vid 40 års ålder kommer Tvilling Ett att totalt ha satt in 218 400 SEK, och den jämna värdeutväxlingen har gjort att kapitalet växt till 502 569 SEK.

Tvilling Två kommer att ha satt in 300 000 SEK totalt, men har endast fått se pengarna växa till 367 070 SEK.

Vid 50 års ålder kommer Tvilling Två att ha satt in totalt 338 400 SEK, och fått se pengarna växa till 1 266 292 SEK.

Tvilling Två kommer att ha satt in väsentligt mer pengar, 900 000 SEK, med 1 698 892 SEK på sparkontot vid slutet av perioden.

Det är fascinerande att se, att även om Tvilling Två har satt in nästan 3 gånger så mycket pengar i sitt sparande, har denna tjänat mindre pengar än Tvilling Ett på sparandet - strax under 800 000 SEK att jämföra med Tvilling Etts över 900 00 SEK.

Ränta på ränta-effekten är enorm. Dra nytta av det och spara kontinuerligt från tidig ålder, så kanske du kan köpa dig en egen skärgårdsö den dagen du väl vill gå i pension.

Mvh David

2 kommentarer:

Christian D. sa...

Jag har en liknande "berättelse" på min blogg, om hur kraftfull ränta på ränta är.

Jag tror att folk i allmänhet inte riktigt förstår sig på detta med ränta på ränta, så det är bra med illustrerande exempel.

Prof. Dr. Hans Byström sa...

Einstein sa en gång (sägs det) att the power of compounding is the strongest force in the universe! Och han sysslade ändå med åtminstone två av de fyra naturkrafterna (gravitation, stark och svag kärnkraft och elektromagnetismen).