tisdag 25 mars 2008

Avanza - Aktieanalys

Mången läsare har säkerligen uppmärksammat min kärlek till Avanzas produkter, och inte minst Avanza Zero. Jag är själv en kund i denna formidabla bank, men även en stor aktieägare. Nedan följer vad jag personligen ser som grundstenarna i denna min investering.

Vad är Avanza?
Avanza är i dagsläget bestående av de sammanslagna bolagen HQ.SE Fondkommission, Aktiespar Fondkommission och Avanza. Bolagen startades under 1996-1999 och fusionerades 2000-2001. Från att ha varit en renodlad nätmäklare för aktier med sin utgångspunkt i att vara en prispressare, har bolaget utvecklat sin så kallade "sparproduktportfölj" till att omfatta såväl handel med svenska och utländska aktier, fonder, aktieindexobligationer och derivat. Pensionssparande och möjlighet att sköta sitt PPM-sparande erbjuds även från Avanza.

Avanzas målbild och affärsmodell bygger på vad företaget själva beskriver som en mission om att "göra svenskarna ekonomiskt självständiga. Målet är att Avanzas kunder ska få mer över till sig själva än någon annanstans." En sannerligen solid affärsmodell, när den samtidigt kan kombineras med riktigt god lönsamhet och tillväxt.

Vad är Avanzas plats på sparmarknaden idag?
Ända sedan start, har Avanza och övriga nätmäklare (den idag största konkurrenten bland nätmäklare är Nordnet) agerat prispressare gentemot storbankerna. Tillsammans med en välutbyggd sparplattform är sparandet dessutom väldigt lätt att överblicka och sköta, så länge man har möjlighet och viljan att sköta allt vid datorn. Avanza är en nischaktör, en kraftigt växande sådan, med både lägst priser och lägst relativa kostnader gentemot konkurrenter. Avanza är marknadsledande och välpositionerade för fortsatt tillväxt inom svenskt sparande på Internet - en marknad som växer kraftigt.

Vilka är Avanza?
VD Nicklas Storåkers har suttit på sin post sedan det drog igång 1999. 33 år gammal har han, trots sin ringa ålder, stor erfarenhet av VD-jobbet och ett gäng riktigt framgångsrika år bakom sig. Nicklas är dessutom en av de största aktieägarna i bolaget med 386 500 aktier, motsvarande en bit över 1% av aktierna i Avanza.

Storägarna Öresund, Sven Hagströmer och Mats Qviberg äger sammanlagt runt 35% av aktierna i bolaget. Öresunds track record är exceptionellt gentemot relativindex, och att bolaget under förra året ökade i Avanza får ses som en stark bekräftelse på att bolaget har mycket stort förtroende för dessa superinvesterare.

Grunden för framgångsrikt företagande ligger minst lika mycket i personalen som i ledningen och i bra ägare samt styrelsearbete. Antalet medarbetare ökar starkt, och vid årsskiftet 2007 hade bolaget 210 medarbetare. Genomsnittsåldern var 32 år. Bolaget får högt betyg av sina egna anställda i genomförda medarbetarundersökning, och har enligt uppgift från Mats Qviberg "nästan för låg personalomsättning". Att medarbetarna trivs på Avanza är extremt viktigt för en fortsatt positiv företagsanda, som i sin tur fortsätter att leverera resultat. Även om det är svårt att få en helhetsbild, kan jag konstatera att det inte finns alltför många orosmoln över missnöjd personal på Avanza för tillfället. Det bådar gott för framtiden.

En högst personlig teori, utan något som helst fackmässigt stöd, är min personliga uppfattning om att det går att skapa riktigt uthållig tillväxt om dels medarbetarna har kul (tänk google), har ansvar och ges möjlighet till kreativa initiativ (tänk google) och dessutom erbjuder en produkt som verkligen "makes sense" (tänk google) - Avanza har allt detta. VD har ofta betonat att han vägrar att lyssna på styrelsens förslag, ifall det skulle innebära att han förbiser en bättre idé som kom från kundsupport. Då jag inte har insyn i verksamheten kan jag ej uttala mig om hur integrerad och delaktig alla medarbetare är i beslutsfattandet och nya produktuformningar - däremot kan jag konstatera att det tyder på en viss typ av företagskultur när VD gör sådana uttalanden.

Att vara bäst och billigast låter sannerligen som en affärsmodell som kommer kunna fortsätta röna framgång framöver.

Vad gör Avanza?
Avanza har sedan start varit en riktig framgångssaga. De har stadigt ökat såväl sin kundbas, sina intäkter och sina vinster. Track recordet är exceptionellt, och med det formidabla produkterbjudandet är det svårt att se någon annan utveckling än fortsatt ökade sparmarknadsandelar. (Jag är besviken över att jag inte får Snapshot-verktyget (kameran) att fungera i Avanzas PDFade årsredovisning, annars hade jag här visat hur Avanzas marknadsandelar, intäkter, vinster och kundbas gått skyhögt uppåt de senaste åren - kolla på sida 10, 31, 32 och 36 i årsredovisningen för snabb och imponerande överblick). Företaget har ett mål om en långsiktigt vinsttillväxt om runt 15-25%. I dagsläget har Avanza runt 165 000 kunder, och vid nästa årsskifte hoppas bolaget närma sig 250 000 kunder.

Avanza konkurrerar inte med bankkontor som medel, och har samtidigt ett tydligt fokus mot sparprodukter, vilket gör att kostnaderna kan hållas låga. Att vara tydligt nischad är viktigt för såväl lönsamhet samt företagsfokus. Avanza är en tydligt nischad aktör.

En utmaning för Avanza är att göra det enklare att bli kund hos företaget. Att sänka trösklarna till att bli kund är ett givet sätt att öka inströmningen. Detta fokus har ledningen avisierat framgent. På detta sätt skall de mer pragmatiska spararna lockas till Avanza. Fortsättning följer (spännande indeed).

Vart är Avanza på väg?
I mina ögon är det långtifrån omöjligt att Avanza om tio år har flerdubblat antalet kunder. I mina ögon borde det inte vara helt omöjligt med företagslösningar för exempelvis pensionsparande, där Avanza kan erbjuda lägst avgifter. Pensionsverksamheten och Avanza i övrigt är på stark frammarsch.

Tillsammans med flerdubblande av antalet kunder kommer det finnas möjlighet till ett stort sparkapital såväl som ett skyhögt nettosparande. Tillsammans med detta kommer såväl intäkter som vinst kunna öka markant - och med dessa kommer aktierkursen att följa.

Avanza beräknas i dagsläget ha 1,3% av den totala svenska sparmarknaden, med ett långsiktigt mål om att 2010 ha 2,0%. Det är i mina ögon rimligt att Internetsparmarknaden över de närmsta årtiondena kommer kunna växa snabbare än sparmarknaden utanför Internet. Om Avanza fortsatt kan ha en bra position på Internetsparmarknaden, innebär detta mycket uthållig långsiktig tillväxt för Avanza. Avanza tror att mer än 50% av allt sparande långsiktigt kommer att skötas på Internet. Med tanke på de bekvämligheter Internet medför, ser jag ingen anledning att ifrågasätta detta.

En riktig kassako
Väldigt lågt behov av kapitalbindning. Avanza kan utan problem dela ut 70% av nettovinsten varje år, vilket tillsammans med vinstökning och återinvesterade utdelningar kommer ge en riktigt exceptionell ränta-på-ränta effekt de närmsta åren.

En styrka i bolagets affärsmodell är att de återkommande icke-courtagebaserade intäkterna uppgår till över 120% i förhållande till rörelsekostnaderna (och är på stark frammarsch). Detta minskar konjunkturkänsligheten.

Sammanfattning
En snabbväxande marknadsledande nischaktör med väldigt lågt behov av kapitalbindning, med lägst kostnader och lägst priser på marknaden som dessutom har ett formidabelt produkterbjudande och en otroligt fin lönsamhet, med såväl bra ledning som en fin kultur för anställda att arbeta i. Hela verksamheten sjuder av durable competetive advantage, och även om bolaget handlas till pe 15 idag, är det svårt att se detta som något annan än en grov felvärdering. Företaget har enorm potential på sikt. Det finns en betydande risk att vinsten sjunker i år, till följd av kraftig börsnedgång - detta påverkar dock inte den positiva långsiktiga trenden.

Rekomendation? Starkt köp på flera års sikt. Ingen riktkurs sätts. Det är väldigt svårt att uppskatta var Avanza är om 10 år - däremot finns det en väldigt betydande potential. PE 15 för ett sådant bolag är ett skämt, i mina ögon. Direktavkastningen ligger dessutom på närmre 5% idag. Jag skulle kunna prata länge om Avanzas produkterbjudande, såsom Kapitalförsäkringar och Avanza Zero - men jag har tidigare nämnt dessa i relativt omfattande ordalag. Kolla min bloghistorik för att se mer om dessa produkter i både ett kundperspektiv och i ett aktieägarperspektiv.

Kom ihåg att aktiesparande är förenat med en risk. Det är därför viktigt att agera på eget bevåg och göra sina egna analyser. Notera att jag äger aktier i det omnämnda företaget. Att förutspå kursrörelser på kort sikt är svårt för de allra flesta, så sätt ditt sparande i ett långsiktigt perspektiv på över 5 år. Spara inte för pengar du inte har råd att förlora och försök i möjligaste mån att koppla bort dina känslor från aktieaffärer. Lita aldrig blint på någons råd, utan bilda din egen uppfattning - detta är det säkraste sättet att undvika att bli besviken (om inte han du lyssnar på är Warren Buffet). Jag önskar alla lycka till, och hoppas analysen var givande. Kom gärna med kommentarer och frågor. Ni vet var ni har mig.

Mvh David

3 kommentarer:

Bryggarn' sa...

Spännande! Mycket vältaligt och utförligt.
Bra med en liten disclaimer på slutet av en så entusiasmerande analys :)
Riktigt intressant läsning, tackar!

Gustav sa...

Det finns naturligtvis ett antal riskmoment som kan sätta käppar i hjulet för den enastående framgång du förutspår att Avanza står inför.

Om någon eller flera av de svenska storbankerna (de fyra stora) bestämmer sig för att konkurrera med priset som redskap och lägger sig på samma courtagenivåer som Avanza är det svårt att se var abonnenttillströmningen skall komma ifrån. Storbankernas finansiella muskler är enorma och vi har redan sett vissa tecken på courtagesänkningar (Swedbank sänkte t ex sitt minimicourtage nyligen och introducerade en depå utan avgift, samtidigt lanserar man även ett fondtorg som erbjuder externa fonder).

Aktiehandeln blir alltmer internationell. Börser slås samman och nationell aktiehandel är snart ett blott ett minne. Om börserna blir internationella blir även aktiehandeln internationell vilket öppnar för hårdare konkurrens och i detta sammanhang är Avanza en mycket liten spelare.

David sa...

Det är rätt att storbankerna skulle ha möjligheter att konkurrera med priset. Swedbank är dock fortfarande 8 år bakom Avanza, minst. Jag tror verkligen inte att storbankerna kommer visa seriösa ansträngningar för att gå mot låga avgifter. Jämför exempelvis Swedbanks kapitalförsäkringsalternativ med Avanzas. Storbankerna har fortfarande så mycket "lata kunder" som är beredda att betala höga avgifter, så det finns ingen anledning för dem att börja med agressiv prissättning.

Avanza har dessutom en mycket bra Internetbaserad produkt. I mina ögon är Avanzas webbaserade informationssystem och layout ett stort plus. Även om storbankerna hade haft lika låga kostnader skulle jag fortsätta ha pengarna hos Avanza så länge deras layout är så extremt mycket bättre.

Jag har dessutom extremt svårt att se varför storbankerna skulle börja parasitera på sig själva genom att exempelvis lansera indexfonder utan avgifter.

Att det skulle vara en nödvändighet att vara mer internationell för att kunna nå någon sorts kritisk massa/större konkurrenskraft håller jag inte helt med om. Kolla E-trade - deras verksamheter har länge konkurrerat mot Avanza utan att sätta alltför stora käppar i hjulet.

Avanza är alldeles för liten för att storbankerna ska bry sig för tillfället. Därmed får de relativt fritt spelrum som jag ser det. Jag tycker personligen att det skulle vara intressant för någon av storbankerna att köpa upp Avanza för att dels bli av med en kommande nagel i ögat, och dels att bli ledande på svenskt internetsparande och kunna integrera Avanzas verksamhet med den vanliga sparandeverksamheten.

Det här blev en lång kommentar, men sammanfattningsvis:

Sannolikheten att storbankerna börjar parasitera på sig själva med gratisfonder och aggressivt sänkta priser ser jag som osannolik då detta skulle påverka bankernas bottom-line alltför mycket.

Avanza har mött konkurrens för mycket stora internationella aktörer och klarat den galant historiskt. Jag tror inte det är negativt att vara fokuserad i sitt arbete.

Mvh David