lördag 1 mars 2008

Behovet av att veta

Spinner vidare lite på lite tankar jag tog upp i förra blogginlägget.

Jag är personligen i en sådan situation att jag kan och har utnyttjat kredit för att kunna dra nytta av det jag bedömer vara kortsiktiga abnormaliteter. Jag exempelvis mer än dubblade mitt innehav i HQ Bank, på tillfällig kredit, när bolaget av en outgrundlig anledning föll till 113 SEK i öppningscallen utan någon bolagsrelaterad nyhet (när Société Generale-härvan uppdagades). Jag lyckades komma åt en hel del aktier på 117 SEK, och hade varit beredd att utnyttja mer belåning ifall aktien dök längre ned. För att kunna dra nytta av såna här kortsiktiga extremer, finns det en poäng med att följa börsen och aktiemarknaden i övrigt.

Ifall man inte är beredd att agera på kortsiktiga kurssvängningar, finns det heller ingen anledning att jämt och ständigt babysitta sin portfölj. Tvärtom kan detta motverka personligt välbefinnande, då du mer eller mindre blir beroende av faktorer du inte kortsiktigt kan påverka.
Det finns väldigt mycket saker som fluktuerar enormt i våra liv, utan att vi låter det påverka oss mer än nämnvärt. Ta vädret exempelvis. Naturligtvis är det bra att kunna ta reda på hur vädret blir framgent, och därmed planera sitt liv litegrann utefter de möjligheter bra samt dåligt väder ger - men jag blir förvånad om det finns speciellt många personer där som totalt degar ned sig och känner att allting är hopplöst efter 4 dagars regn. Det finns betydligt fler människor som låter 4 dagars börssvängningar påverka deras liv.

Och lika lite som jag tror på att min farmor kan känna huruvida det ska bli soligt eller inte genom att mäta smärtan i sina opererade knän, lika lite tror jag att du som vanlig lekman ska kunna förutspå kortsiktiga börssvängningar.

Inga kommentarer: